יוסף זימןSmall (17 of 38).jpg
YZM  \    APARTMENT    90sqm    TEL-AVIV    2019  Photograph by Hila Ido
בן גוריון- small (13 of 37).jpg
יוסף זימןSmall (1 of 38).jpg
יוסף זימןSmall (5 of 38).jpg
יוסף זימןSmall (14 of 38).jpg
יוסף זימןSmall (26 of 38).jpg
יוסף זימןSmall (34 of 38).jpg
יוסף זימןSmall (35 of 38).jpg
יוסף זימןSmall (31 of 38).jpg
יוסף זימןSmall (38 of 38).jpg